Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2013

SameShitDifferentBoyAndMe
4628 c339
SameShitDifferentBoyAndMe
1948 1ecd
Reposted fromkonwalia konwalia viaimchuckbasss imchuckbasss

June 22 2013

5778 8b8a 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid
SameShitDifferentBoyAndMe
Kiedy inni oczekują od nas, że staniemy się takimi, jakimi oni chcą żebyśmy byli, zmuszają nas do zniszczenia tego, kim naprawdę jesteśmy. To dosyć subtelny rodzaj morderstwa. Większość kochających rodziców i krewnych popełnia je z uśmiechem na twarzy.
— Jim Morrison
Reposted fromdygoty dygoty viaiblameyou iblameyou
SameShitDifferentBoyAndMe
Każdy tęskni za przeszłością. Może niekoniecznie za jakąś osobą, ale choćby za stanem w jakim się znajdowaliśmy. Bo dla nas ludzi, przeszłość zawsze była lepsza od tego, co jest teraz
Reposted fromzenibyja zenibyja viaFanelia Fanelia
0597 3dff 500
Reposted fromKrebs Krebs viatightjeansedgirl tightjeansedgirl
9516 6d24

♡ AND THE DAY HAS COME WHERE I HAVE DIED… 

Reposted fromRecklessKid RecklessKid

June 21 2013

SameShitDifferentBoyAndMe
2799 ae1b
Reposted fromnatory natory viacytaty cytaty
SameShitDifferentBoyAndMe
Jesteś ryzykiem, które zawsze podejmę.
— Ellie Goulding
SameShitDifferentBoyAndMe
3423 6335
Reposted frommaryjanejanis maryjanejanis viacytaty cytaty

June 20 2013

SameShitDifferentBoyAndMe
- Ale to nie szkodzi, bo rzeczy, którymi się martwisz, prawie nigdy się nie zdarzają, prawda?
 -Tak - przyznała dziewczynka. -Ale rzeczy, o których marzę, też się nie zdarzają.
— Gone, Faza trzecia
Reposted fromgirl-with-one-eye girl-with-one-eye vianivea nivea
5522 b4b6

summer

Reposted fromtosiaa tosiaa viacytaty cytaty
SameShitDifferentBoyAndMe
4073 0b87
Reposted fromretaliate retaliate viacouples couples
SameShitDifferentBoyAndMe
Jeśli jesteś podobna do Alicji K., to każdy tydzień zaczynasz od postanowienia, że będziesz więcej czytać, mniej jeść, ciężej pracować, rozsądniej pić i bardziej dbać o siebie. I każdy tydzień kończysz atakiem nienawiści do siebie samej, bo nic nie przeczytałaś, za dużo jadłaś, jesteś do tyłu z pracą, nie ćwiczyłaś i jesteś niedospana.
— Caroline Knapp "Alicji K. życiowy poradnik bezradnik"
Reposted fromsaku saku vianivea nivea

June 19 2013

SameShitDifferentBoyAndMe
Gdybym tylko mógł przekazać Ci choć cząstkę własnego szczęścia, abyś już zawsze była wolna od smutku i melancholii.
— Albert Einstein.
SameShitDifferentBoyAndMe
3932 dbe2
a przynajmniej się postaram
SameShitDifferentBoyAndMe
8623 9e81 500

Reposted fromprzytulmnie przytulmnie viaimchuckbasss imchuckbasss
SameShitDifferentBoyAndMe
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaimchuckbasss imchuckbasss
SameShitDifferentBoyAndMe
SameShitDifferentBoyAndMe
Czytelnik żyje tysiącem żyć zanim umrze. Ten zaś, kto nie czyta – tylko jednym.
— George R. R. Martin
Reposted frommarysia marysia viadaphneblake daphneblake
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl