Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2013

SameShitDifferentBoyAndMe

Nie jesteś szczęśliwa, bo dopuszczasz do siebie niesamowicie silne uczucia. Kiedy się śmiejesz, to się śmiejesz, nie chichoczesz… Kiedy płaczesz, płaczesz, nie pochlipujesz… Wszystko w Tobie jest wielkie, nie ma nic płytkiego i małego. Nie działasz z wyrachowaniem, dajesz się ponieść.

-Kobieta w lustrze

Reposted fromiamnotarobot iamnotarobot viaDominique7 Dominique7
SameShitDifferentBoyAndMe
Czasy się zmieniają. Nie ma już zaproszeń na randkę, ograniczyliśmy się do tekstu "Chodź na piwo". Cudownie.
— dachila
Reposted fromnezavisan nezavisan viaDominique7 Dominique7
SameShitDifferentBoyAndMe
5683 83d6
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaDominique7 Dominique7
9139 53ae 500
Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru viaDominique7 Dominique7

June 23 2013

SameShitDifferentBoyAndMe
Zakochiwałam się w czarujących łajdakach. Adorowałam niewłaściwych mężczyzn z niewłaściwych powodów. Sama jestem sobie winna. Cierpię na niesforność serca i nieznośne napady lekkomyślności. Jeśli idzie o samokontrolę, mam luki u podstaw.
— Kwiaty od Artiego
Reposted fromwhaaaat whaaaat viaDominique7 Dominique7
SameShitDifferentBoyAndMe
4976 4ae5
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaRecklessKid RecklessKid
SameShitDifferentBoyAndMe
6039 95ca
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viaDominique7 Dominique7
SameShitDifferentBoyAndMe
8146 dbba
Reposted fromjerzzz jerzzz viamotyla-noga motyla-noga
SameShitDifferentBoyAndMe
3795 f74e
Reposted fromgoszka goszka viaDominique7 Dominique7
SameShitDifferentBoyAndMe
3287 0b79 500
Reposted fromperdido perdido viamotyla-noga motyla-noga
SameShitDifferentBoyAndMe
ALKOHOL TWORZY PIĘKNE HISTORIE. 
— oo taaak, / gosiakowe
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viaDominique7 Dominique7
SameShitDifferentBoyAndMe
SameShitDifferentBoyAndMe
— Pamiętam, jak byłeś poważnie zakochany. To było jakieś 15 lat temu.
— Potwornie. Ale nie umniejszając tego uczucia, dzięki niemu nauczyłem się, na czym polega ten mechanizm. Czując się niezwykle niepewnie na świecie, znajdujemy osobę, która staje się całą naszą pewnością siebie. Bez niej czujemy się nikim, ponieważ całą naszą pewnością siebie jest ta druga osoba. Kobieta, którą kochałem, dawała mi to poczucie. Wszędzie mogłem z nią pójść i ona była pewna siebie i mnie. Jej pewność mnie była moją pewnością siebie. I do dziś za to ją kocham. Nie musiałem się zmieniać. Mogłem być sobie taką dupą, a ona załatwiała wszystko za mnie. Wchodziła do saloonu, wypierdalając drzwi, miała dwa duże pistolety, olbrzymie poczucie humoru, potrafiła niezwykle życzliwie ze wszystkich kpić i wszyscy ją za to kochali. A ja mogłem sobie spokojnie przy barze pić mleko i już nikt się ze mnie nie wyśmiewał, bo wszyscy bali się jej, tych pistoletów i jej ostrego języka. Była moim nieodłącznym przyjacielem. Jedyną osobą na świecie, która dawała mi poczucie, że nie jestem aż tak beznadziejny, jak mi się wydawało.
— Marek Raczkowski w rozmowie z Magdą Żakowską ("Książka, którą napisałem, żeby mieć na dziwki i narkotyki")
SameShitDifferentBoyAndMe
7358 7e88
Reposted fromohshit ohshit viaDominique7 Dominique7
SameShitDifferentBoyAndMe
Młodość jest potwornie ciężkim przypadkiem i chyba nie ma nikogo, kto by z tego wyszedł bez powikłań.
— - Osiecka
SameShitDifferentBoyAndMe
1321 73e7
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia viacenturylove centurylove
SameShitDifferentBoyAndMe
6033 eade 500
Reposted fromjunior13 junior13 viacenturylove centurylove
SameShitDifferentBoyAndMe
9685 65cb
Reposted fromyoo yoo viamotyla-noga motyla-noga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl